Głównym ryzykiem, które może wpędzić nas w tarapaty wydaje się śmierć głównego żywiciela. Skutki  rozmaitych wypadków też potrafią jednak zdruzgotać rodzinny budżet, a nie zawsze będzie możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności jakiegoś winowajcy. Ubezpieczenie NNW staje się wówczas jedynym ratunkiem.

Od czego chroni ubezpieczenie NNW

NNW jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. To rodzaj ubezpieczenia osobistego, którym objęte jest życie oraz zdrowie osoby ubezpieczonej. Świadczenie wypłaca się w momencie nastąpienia nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Procent świadczenia zależy od stopnia uszczerbku – 100% świadczenia wypłacane jest jedynie w przypadku śmierci lub trwałych zaburzeń psychoruchowych. NNW może być oferowane jako osobna polisa lub jako dodatek do innego ubezpieczenia – np. turystycznego. Istnieje również NNW komunikacyjne, które polega na objęciu ochroną kierowcy oraz wszystkich, którzy z nim podróżują. Warto pamiętać, by wykupić ubezpieczenie NNW u zaufanego towarzystwa ubezpieczeń. Po to, by nie martwić się o wypłatę należnych świadczeń po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku. Polisa NNW jest dobrowolna, co oznacza, że można z niej skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 

Ubezpieczenie NNW dla studenta 

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Tym rodzajem polisy mogą być objęci również studenci i to dla nich stworzona jest oferta wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Student może liczyć na wsparcie finansowe oraz pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie działa w wielu sytuacjach. Nie tylko na uczelni, ponieważ również w domu, w czasie praktyk czy w trakcie uprawianie sportu. W sytuacji, w której stan zdrowia osoby ubezpieczonej się pogorszy, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Sytuacje zwykle objęte polisą to m.in.: złamanie, zwichnięcie, wstrząśnienie mózgu, zawał serca czy śmierć. W zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaca, jak już wiemy, odpowiedni procent ubezpieczenia. Aby wykupić ubezpieczenie NNW, należy skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym. Można zawrzeć umowę stacjonarnie w placówce lub zrobić to przez telefon, lub online. 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji, w której nasze dziecko będzie narażone na ryzyko. Ubezpieczenie NNW jest polisą, która nie jest obowiązkowy, więc jej zakup zależy jedynie od chęci powiększenia ochrony dla osoby ubezpieczonej. W przypadku dzieci ubezpieczenie NNW kupują rodzice. Zazwyczaj oferuje je szkoła, jednak warto mieć na uwadze, że jest to ubezpieczenie grupowe, które może i wyróżnia się ceną, ale oferuje zazwyczaj wąski zakres ochrony. W polisie indywidualnej można dostosować wysokość składki, a także zakres sytuacji objętych świadczeniem, do potrzeb i oczekiwań opiekunów. Warto przed podpisaniem umowy dowiedzieć się, co zawarte jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia tzw. OWU, by mieć pewność, że w razie wystąpienia określonego zdarzenia będzie się to wiązać z wypłatą świadczenia. 

Czy polisa szkolna wystarczy?

Ubezpieczenie szkolne NNW to rodzaj ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków oferowanego za pośrednictwem placówek oświatowych. Jego wielka zaleta to atrakcyjna cena, dostosowana do możliwości przeciętnego rodzica. Tego typu polisa zapewnia świadczenia w wypadku śmierci, pobytu w szpitalu, urazów ciała i uszczerbków na zdrowiu. W dodatku ubezpieczenie szkolne działa także poza szkolnymi murami i czasem zajęć (w tym i w dni wolne), oznacza więc ciągłą ochronę przez cały rok.

Niskiemu kosztowi zakupu towarzyszy jednak brak możliwości indywidualizacji zakresu polisy, niezbyt wysoka jest także suma ubezpieczenia. Często rodzice nie zdają sobie z tego sprawy, doznając rozczarowania, gdy po wypadku następuje wypłata świadczenia. Nie ma jednak obowiązku ubezpieczania dziecka w szkole. Podobnie korzystną cenowo polisę szkolną możemy nabyć także bezpośrednio u ubezpieczyciela, zyskując znacznie większe możliwości w zakresie dostosowania jej do naszych potrzeb. Jeśli ubezpieczenie szkolne w placówce edukacyjnej już nabyliśmy, nie jest to ku temu przeszkodą – polisy na życie mogą być zwielokrotniane. 

Author

Jestem autorem i redaktorem tekstów o ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach zdrowotnych i majątkowych.

Napisz komentarz